18/05/2024

Terms and Conditions

Terms and Conditions เป็นการกำหนดกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการภายในเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com ที่ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นกฎข้อบังคับตามมาตรฐานของเว็บพนันออนไลน์ระดับสากล ที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้บริการอย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้บริการของนักพนันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการ ละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานนั่นเอง

Terms and conditions

10 ข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับการใช้งาน ที่ผู้ใช้บริการควรทราบก่อนการเดิมพัน

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้บริการ : ผู้ที่จะเข้าร่วมใช้บริการของทางเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com ควรจะต้องมีประสบการณ์ และมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป อีกทั้งยังต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง ในการสมัครสมาชิก หากพบว่าผู้ใช้บริการท่านใด ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ ทางเว็บมีสิทธิ์ปฏิเสธในการให้บริการทันที
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะถูกใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com ซึ่งจะไม่มีการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ และไม่มีการนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยที่แน่นหนา ช่วยป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
  3. การใช้งาน : นักพนันทุกท่านที่เลือกเดิมพันกับทางเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com หรือใช้งานกับทางเว็บไซต์ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกรณีวางเดิมพัน การถอนเงิน การชำระเงิน จะมีการตั้งข้อกำหนดอย่างชัดเจน
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com มีสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการทุกกรณี
  5. การยกเลิกสมาชิก : ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งานทุกข้อ หากผู้ใช้บริการท่านใดที่ทำการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทางเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com มีสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้ใช้บริการทันที
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้บริการตามความเหมาะสม และทางเว็บไม่จำเป็นต้องแจ้งการปรับปรุง ให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับ การปรับปรุงปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข
  7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อตกลงทางกฎหมาย : ทางเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com ได้มีการจดลิขสิทธิ์ หรือจดทะเบียน ในการเปิดให้บริการอย่างถูกต้อง โดยสิ่งที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บ หากผู้ใดทำการคัดลอก หรือนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางเว็บมีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมาย
  8. การติดต่อ : หากผู้ใช้บริการท่านใด ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com เพื่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetulitesum3.com
  9. การละเมิดข้อตกลง : หากผู้ใช้บริการท่านใด ได้ทำการละเมิดข้อตกลง หรือข้อบังคับในการใช้งานของทางเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com ทางเว็บมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายทันที
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เดิมพันกับทางเว็บไซต์ ufabetulitesum3.com จะนับว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขสำหรับการใช้งานของทางเว็บไซต์ โดยที่ไม่มีข้อโต้แย้ง
สมัครสมาชิก